Pavia / Kaunitz-Rietberg, Anton Wenzel Inventario dei manoscritti Ticinesi - Pag. 461

Autore: Kaunitz-Rietberg, Anton Wenzel - Segnatura: Ticinensia II,4

[ sfoglia il volume ]